Geubels Taboe (try-out) – geannuleerd

18 november 2020 20:30 - 22:00

Philippe Geubels werkt aan een tweede seizoen van het toppro­gramma TABOE.  Ook voor deze tweede reeks moeten er try outs plaats­vinden voor het humorge­deelte van dit mooie programma.  Waar kan dit beter dan in enkele fijne theater­zalen !

Eens te meer gaat Philippe Geubels op zoek naar de grenzen van zijn humor.

In verschil­lende afleve­ringen nodigt hij telkens een groep mensen uit,  waar je eigenlijk niet mee mag lachen…. Om er vervol­gens,  samen met hen, toch mee te lachen. Hij luistert naar hen,  naar hun verhalen, naar hun gevoelig­heden,  naar hun gevoel voor humor.  Hij brengt comedy OVER die mensen,  VOOR die mensen.  Maar om zeker te zijn van zijn stuk,  wil Philippe die grappen liefst natuur­lijk even testen op zijn favoriete publiek… en waar dat kan beter dan bij het fijne publiek van De wildeman  

Verwacht dus geen afgewerkte show, maar eerder een vallen en opstaan,  waarmee u ongetwij­feld ook een bijzon­dere en grappige avond zal beleven. 

Meer details van deze activiteit zien? Word lid! Reeds lid? Log in!